Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2024. годину