Одлука о усвајању списка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује 2024.